حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی


هنگامی که از حمل نقل دریایی صحبت می شود اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد کشتی‌های باری هستند که برای حمل کالاهای مختلف با ویژگیهای خاصی تجهیز شده اند . کالاهایی که از طریق دریا حمل می‌شوند معمولاً دارای حجم زیادی بوده و به گونه ای هستند که طولانی بودن زمان تاثیری چندانی بر کیفیت و بازار آنها ندارد؛اگرچه ممکن است که مشخصات جغرافیایی یک کشور نحوه ی جابه جایی کالا را ایجاب کند.در ترابری دریایی بسته به دوری و نزدیکی مسیر ، نوع کالا و ... از وسائل دریایی مختلفی از قبیل نفتکش ، لنج و …. استفاده می‌شود. هنگامی که کشتی حامل کالا برای تخلیه پهلو گرفت، مأمورین بهداشت با ورود و بررسی مدارک اجازه ارتباط آن با بندر را صادر می کنند . مامورین گمرک در ابتدا دفتر مخصوصی را به فرمانده کشتی ارائه می‌دهند که خصوصیات کلی کالا و کشتی از قبیل نام فرمانده - تعداد پرسنل و پرچم - نوع کشتی ، بنادر مبدا و مقصد ، وزن ،تعداد کالایی که باید تخلیه شود، مقدار آذوقه و کالاهای ممنوع الورود و…. را درآن ثبت می نمایند ، سپس انبار کالایی که قرار نیست تخلیه شود (انبار آذوقه ، انبار مشروبات کالاهای ممنوع الورود) مهر می‌گردد و سپس فرمانده کشتی و یا نماینده مؤسسه حمل و نقل مربوطه فهرست محمولاتی را که قصد تخلیه آن را دارند به گمرک در دو نسخه اظهارنامه اظهار می نماید که پس از صدور اجازه عملیات تخلیه آغاز می‌گردد و برای کنترل کالاهای تخلیه شده مشخصات ظاهری بسته‌ها به ترتیبی که تخلیه می‌شوند در فهرست هایی ثبت می‌گردد که این عمل را تالی گیری می گویند و با مشارکت نماینده گمرک ( بندر ) و موسسات حمل و نقل انجام می‌شود.